Ontwerp en Advies
VSS Technisch Adviesbureau B.V.  kan al uw wensen vertalen in een degelijk en een doordacht ontwerp op het gebied van technische installaties en daarmee samenhangende onderwerpen zoals:

  • Elektrische licht-, kracht-, en zwakstroominstallaties;
  • Datacommunicatie installaties;
  • Domotica installaties;
  • Toegangscontrole- en cctv installaties;
  • Brand-, inbraak- en bliksembeveiligingsinstallaties;

We kunnen onze werkzaamheden als volgt omschrijven;

  • Ontwerpen, tekenen en berekenen van de benodigde installatie;
  • Opstellen van een programma van eisen;
  • Ondersteunen en adviseren bij het uitbrengen van een gunningadvies;
  • Begeleiden en controleren van de werkzaamheden tijdens de uitvoering;
  • Opleveren van de installaties.

Elektrotechniek bevat veel facetten, het is daarom onmogelijk om alle specialiteiten in eigen huis te hebben. Daar waar samenwerking wenselijk, dan wel noodzakelijk is, maken wij gebruik van een team van specialisten binnen een samenwerkingsverband.